logo    BEER SOUVENIERS SHOP  SHOP PIVNÍCH SUVENÝRŮ   

ZBOŽÍ V AKCI

cena/price 149 Kč (6 EUR)
do košíku:

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

cena/price 75 Kč (3 EUR)
do košíku:
cena/price 149 Kč (6 EUR)
do košíku:

Vítejte na stránkách beercans.cz. Jmenuji se Igor Nešpůrek a sběratelství pivních suvenýrů se věnuji od roku 1989. Sbírám pivní soudky z celého světa, plechovky typu crimped steel, straight steel, flat top a cone top taktéž z celého světa, dále pak plechovky od nápojů Coca Cola a pivní sklenice z České Republiky podle loga,nikoliv podle tvaru nebo obsahu. Dále ještě několik věcí, které najdete na těchto stránkách v kategorii "SBÍRKA/COLLECTION". Na této stránce ukazuji mnoho obrázků ze své sbírky, které se budu snažit časem doplňovat. Stále se zajímám o koupi raritních plechovek, soudků a českých pivních sklenic. Kontaktujte mě prosím s Vaší nabídkou.

V kategorii "SOUVENIRS SALE" nabízím velmi mnoho předmětů k prodeji. Pokud máte o některý z předmětu zájem a nechcete ho kupovat, kontaktujte mě a nabídněte mi nějaký předmět z mého oboru sběratelství k výměně a třeba se domluvíme.

Pro případ Vašeho nákupu v našem e-shopu "SOUVENIRS SALE" Vám napíšeme několik vět jak náš e-shop funguje. Jsme soukromí prodejci, nikoliv firma a prodáváme nové i starší zboží na které neposkytujeme záruku. Záruku poskytujeme pouze na poškození při manipulaci českou poštou a to pouze v případě, že si zaplatíte připojištění křehce!!! Při zakoupení některého z našich předmětů ozveme se Vám do 48 hodin zpět a zašleme Vám výši poštovného pro Váš(e) předmět(y). Žádáme Vás o zaplacení nejpozději do 7 dní a po obdržení platby zasíláme do 3 pracovních dnů. Je možné také osobní předání na některé z burz sběratelů pivních suvenýrů, které budeme navštěvovat a to se vždy dočtete v kategorii "SBÍRKA/COLLECTION" (BURZY/MEETINGS BREWERIANA). Musíte mi, ale tuto skutčnost ihned po nákupu oznámit. Děkujeme za Váš čas při prohlížení našich stránek beercans.cz a těšíme se na Váši výměnu případně na Váš nákup.

Welcome on website beercans.cz. My name is Igor Nespurek and collecting breweriana souvenirs of since 1989. I collect beer gallons from all the world, beer cans of type crimped steel, straight steel, flat top and cone top also from all the world, further cans of drinks "coca-cola" and beer glass from Czech Republic only logos,no after form or content. Furthermore several things that the find on my web site in category "SBÍRKA/COLLECTION". Upon this page reflect many pictures from my collection that the Ill try sometimes support. I interest always about purchase RARE CANS, GALLONS and CZECH BEER glasses. Contact me please with your offer.

In category "SOUVENIRS SALE" offer great deal of items for sale. If have you got about some of the item interest and refuse him buy, contact me and offer me some items from my specialization collecting for trade and possibly arrange with you.

If you interest for buying in our e-shop "SOUVENIRS SALE" We will write several sentences how our e- shop functions.  = Buy It Now.

Were privacy dealer, no company and sell new and older goods at what withheld guarantee. At buying some of the our item(s),we email you to the 48 hours back and send you price for shipping for your item(s) to your country. Price for all items are in czech crowns and here is official converter currency: http://www.xe.com/ucc/convert.cgi?Amount=1&From=CZK&To=USD&image.x=56&image.y=10 . We request you of his payment at the maximal the 7 days and if we receive your payment,also we send item(s) to the 5 working days. It is possible also free delivery for some meeting collectors beer souvenirs that the shall visit namely always you see in category "SBÍRKA/COLLECTION" (BURZY/MEETINGS BREWERIANA). You must me but this reality immediately announce. Thanks you for your time browsing our website beercans.cz and look forward to you trading eventually for you buying.

Věříme, že Vás naše stránky zaujaly a přejeme Vám hodně zábavy při jejich prohlížení Igor Nešpůrek a spol. beercans.cz

Believe, that the you ours websitetake and we wish you much entertainment at thier browsing Igor Nešpůrek a spol. beercans.cz 


cena/price 749 Kč (30 EUR)

imgcena/price 499 Kč (20 EUR)

imgcena/price 649 Kč (26 EUR)

imgcena/price 999 Kč (40 EUR)

imgcena/price 649 Kč (26 EUR)

imgcena/price 999 Kč (40 EUR)

imgcena/price 499 Kč (20 EUR)

imgcena/price 999 Kč (40 EUR)

imgcena/price 1 249 Kč (50 EUR)

img

cena/price 749 Kč (30 EUR)

img


599 Kč

cena/price 499 Kč (20 EUR)

img


599 Kč

cena/price 499 Kč (20 EUR)

imgcena/price 149 Kč (6 EUR)

imgcena/price 7 999 Kč (320 EUR)

imgcena/price 499 Kč (20 EUR)

imgcena/price 499 Kč (20 EUR)

img


Český kupující má slevu 50%.

cena/price 499 Kč (20 EUR)

img


Český kupující má slevu 50%.

cena/price 749 Kč (30 EUR)

img


Český kupující má slevu 50%.

cena/price 599 Kč (24 EUR)
cena/price 2 999 Kč (120 EUR)

imgcena/price 5 999 Kč (240 EUR)

imgcena/price 1 799 Kč (72 EUR)

imgcena/price 649 Kč (26 EUR)

imgcena/price 999 Kč (40 EUR)
cena/price 1 249 Kč (50 EUR)249 Kč

cena/price 219 Kč (9 EUR)

img


299 Kč

cena/price 199 Kč (8 EUR)

imgcena/price 1 499 Kč (60 EUR)

img

cena/price 499 Kč (20 EUR)

imgcena/price 349 Kč (14 EUR)

imgcena/price 599 Kč (24 EUR)

img

cena/price 399 Kč (16 EUR)

img

cena/price 449 Kč (18 EUR)

imgcena/price 399 Kč (16 EUR)